Del dette job

 

 

Systematic - IT Solutions for critical decision making in demanding situationsSystematic - IT Solutions for critical decision making in demanding situations

Senior Finance Manager til Group Accounts & Tax

 

Aarhus, Danmark.

 

Leder du efter en rolle, hvor du kan gøre en forskel med dit knivskarpe øje for finansiel rapportering og data? Motiveres du af at tage ansvar, og har du en faglig leder gemt i maven? Så har vi det rette job til dig!

 

En voksende afdeling med høj organisatorisk impact

 

Du bliver en del af vores vækstende finansafdeling, som i dag består af mere end 25 dygtige kolleger. Afdelingen består af kolleger i både Danmark og Rumænien, der skaber grundlag for en stærk international kultur, hvor vi hjælper hinanden på tværs af lokationer og har en vision om at sikre et stærk finansielt grundlag for udvikling. Du vil i samarbejde med dine to-tre kolleger i underafdelingen Group Accounts & Tax have ansvar for afslutning af vores måneds- og årsregnskab og sikring af overensstemmelse med skatte- og regnskabslovgivning. Group Accounts & Tax har snitflader til hele organisationen, og du vil derfor arbejde med stakeholders på tværs af den brede finansorganisation og vores kundevendte forretning.

 

Et job med muligheder for at skabe forandring

 

Du får det daglige ansvar for regnskab, skat, finansiel controlling og rapportering på tværs af lande og selskaber. Ansvaret løftes i samarbejde med dine to-tre kolleger, for hvem du bliver den primære faglige sparringpartner, samt en række udenlandske eksterne bogføringsbureauer. Du vil desuden være ejer af vores Finance Manual, Chart of Accounts samt en række af systemløsningerne i D365. Du vil i den forbindelse arbejde med proces- og systemoptimering for at sikre fuld udnyttelse af vores nyligt implementerede ERP-system, D365, med henblik på forandring og videreudvikling af de nuværende processer.

 

Du sikrer vores økonomiske datagrundlag

Din hverdag vil i varieret omfang bestå af driftsopgaver samt udvikling og implementering af nye arbejdsprocesser, og det er vigtigt, at du motiveres af begge former for arbejdsopgaver. Du kan forvente en dynamisk hverdag, hvor opgaverne varierer, og hvor du bl.a. vil være ansvarlig for:

 

 • strukturering af månedslukningsproces samt etablering af struktureret og risikobaseret controlling af balancepositioner
 • vores koncernårsrapport, herunder konsolidering samt planlægning og koordinering af ekstern revision heraf
 • årsrapporter for koncernens selskaber samt skatteberegninger, selvangivelser og momsangivelser
 • politikker og dokumentation i forbindelse med transfer pricing
 • udarbejdelse af ny Finance Manual
 • ledelse af udenlandske eksterne bogføringsbureauer, som varetager bogføring og/eller rapportering for udenlandske selskaber
 • optimering af finansielle dimensioner og strukturer i D365 med henblik på at lette den finansielle rapportering og controlling
 • diverse ad hoc-opgaver og rapportering til myndighederne.

 

Hvad bringer du til bordet?

 

For at få succes i rollen sikrer du overholdelse af regler og deadlines i henhold til finansiel rapportering og skat samt levering af det talgrundlag, som måler intern performance og gør det muligt for forretningen at træffe de rette beslutninger. Det er derfor vigtigt, at du har din regnskabsmæssige værktøjskasse i orden samt har en god forståelse for intern økonomistyring. Du har lyst til at varetage en rolle som faglig leder for teamet og stå i spidsen for, at vi hvert år kan lukke vores årsregnskab. Dertil har du:

 

 • En stærk finansiel baggrund – gerne fra revisionsbranchen og/eller en større B2B-virksomhed samt kendskab til reglerne for skat og selvangivelse
 • naturlige ambitioner og en nysgerrighed efter at tilegne dig nye kompetencer og ny viden
 • interesse og flair for automatisering af arbejdsgange via RPA eller lignende.

 

Vil du være en del af Systematic?

 

Hvis du har spørgsmål om stillingen, kan du kontakte os på tlf. +45 89 43 20 00 og spørge efter Lars Jepsen, Head of Accounting, Controlling & Tax, for at få mere information om stillingen. Vi arbejder med sikkerhedsklassificerede projekter, og derfor skal du som medarbejder i Systematic kunne sikkerhedsgodkendes. Det betyder, at du som minimum skal have en ren straffeattest og have haft bopæl i et NATO-/EU-land gennem de seneste syv år. Læs mere her. Hvis du vil vide mere om vores rekrutteringsproces, og hvad vi sætter pris på i en ansøgning og et CV, så læs mere her: https://systematic.com/en-gb/careers/how-to-apply/

 

 

 

 

Siden vi skrev vores første linje kode i 1985, er det privatejede Systematic A/S vokset til et internationalt softwarehus med over 1.200 kollegaer med 27 forskellige nationaliteter, fordelt på kontorer i 11 lande og med kunder verden over. Vores mål er enkelt: At forbedre verden med exceptionel software. Vi leverer software og systemløsninger til kunder inden for den offentlige sektor, sundhedssektoren, forsvaret, politiet, finanssektoren og serviceerhverv, og der er mere end en million brugere rundt om i verden. Vi arbejder på et fundament af tillid, hvor vi har frihed og ansvar til at træffe beslutninger i vores hverdag. Vi brænder for at gøre en forskel, og vi tør udfordre teknologien, hinanden og os selv. Som nyansat i Systematic bliver du budt velkommen af hjælpsomme kolleger, og du kan se frem til både mentorordning og al den støtte, du har brug for. Sammen, vi kan udvikle og indfri dit potentiale og gøre Systematic endnu bedre.